Välkommen

Du har kommit till tankesatt.se - ett ställe där du kan diskutera datorspelande och surfande. Men också en plats där du lär dig nya saker. Anmälan till vår sommarkurs i cad är stängd men det kommer fler kurser till hösten.

Gå en av våra kurser!

WordPress för företagare, CAD med SketchUp eller Starta eget för entreprenörer.

Våra kurser

Lektionsförslag till mentorstiden

Här finns förslag till enkla övningar du kan göra med din klass för att reflektera över datorspelande och surfande.

Till mentorn

Gör vårt test!

Testa om ditt datorspelande är en positiv tillgång eller om det riskerar att påverka ditt liv negativt.

Länk till testet.

Senaste inlägget

What life advice would you give to a 17 year old?

Det här inlägget på Quora berättar väldigt bra vad jag försöker förmedla till mina elever och barn. Jag brukar i och för sig ha en tidshorisont på tre år och tala om hur bra man kan bli om man lägger ett par timmar om dagen. För den tiden anser jag att de har om de fokuserar. Och tre år är en tid som är lättare att greppa.

What life advice would you give to a 17 year old? by @ToddBrison

Answer by Todd Brison:

You are probably going to hate what I’m about to tell you.

If you are 17 right now, what if you decided you are going to follow an interest you have for the next 20 years?

Here’s what your life would look like at 37:

 • You would be a true master of your craft
 • You would be able to mentor people and grow your influence
 • You would be doing something you love every day

Before half your life is over, you will reach a place most don’t find in their lifetimes.

The advice I’m supposed to give is “have fun! Live life! You’re only young once!” That is true. Here is another thing that is true:

The sooner you start building the life you want, the easier it is to do so.

I don’t want you to do whatever you want for a while between the ages of 17–37.

I want you to be able to do whatever you want every single second from 37–107.


A) MONEY

Last night I ate possibly the best cake I’ve ever had.

“Who MADE this?” I asked.

“Our daughter Lily,” said another couple at the table.

“Do you have business cards??” I asked Lily, joking.

“Yep, I sure do,” she said.

Turns out Lily has been making cakes and selling them to fund her half-marathon this summer. She is 12.

Money is not everything. But it certainly opens doors which would otherwise be closed.

There is not an age limit for earning an income. Start now.

B) SKILLS

Is 20 years too much a commitment? Okay do this instead:

> Find something you are sort of good at.

> Then do it every day for 30 days.

> Move to the next interest. Do that for 30 days.

Despite what career lore suggests, specialization is not the only way to success. You are more than one thing. People who can do anything they want from 37–106 are typically really good at more than one thing. They are irreplaceable.

A master in animation is called an “animator.” A master in animation AND storytelling is called “amazing.” A master of animation and storytelling and business is called “Pixar.”

Be Pixar.

C) PASSION

By caring about what you do, you are already ahead of 75% of the people you will work with.

Here’s the funny thing about caring – it’s a domino.

Don’t know the answer? If you care, you will find it.

Make a mistake? If you care, you can fix it.

Don’t like how your team does business? If you care, you can change it.

Passion is derived from massive amount of action based on an interest. You typically don’t just wake up and have it.

Build a passion for something and keep it burning. The career/money/people to help you will come.

(See Also – Dear Young People Looking for a Career – Do This)

D) PEOPLE

The people you surround yourself with build your habits, your mindset, and your values – directly or indirectly.

> Be around people smarter than you – they will make you smarter.

> Be around people richer than you – figure out how they did it.

> Be around people braver than you – courage is contagious.

> Be around people older than you – perspective is irreplaceable.

All of these have the underlying effect of humility. With a dose of humility and the right people, you can be unstoppable.

E) FUN

Try something for me.

Exhale for as long as you can, and then try to walk around before taking another breath.

Spoiler alert – you won’t be able to do it.

The 24/7 hustle thing is a myth. Even if you’re doing something you love every day 15 minutes a day for 20 years, the momentum and consistency you build from that will be enough for a great career.

Fun is dull without work. But work is abysmal without fun. Humans were made to balance both.

F) CREATIVITY

I don’t know if you noticed, but machines are kind of taking over the world.

Why buy a person when you can buy a robot? Robots can do everything cheaply, perfectly, and endlessly.

Here’s what people uniquely offer (for now):

Ideas.

There are three steps to infinite ideas:

1 – Find problems everywhere.

2 – Find solutions everywhere.

3 – Connect as many as possible.

You are a digital native. This means you have a completely different mindset when it comes to what can be done.

Show us what is possible.

Show us your world.

What life advice would you give to a 17 year old?

Mest kommenterade inlägg

PISA: Internetanvändning bra för studierna

Hur mycket surf är lagom? En PISA-studie visar att de som surfar lagom presterar bäst i skolan. 31 procent av svenska 15-åringar tillbringar mer än fyra timmar online efter skolan och samma elevgrupp presterar sämst på PISA-testet. De elever som är mindre än två timmar online presterar också sämre. Bäst går det för de elever som är 2-4 timmar online per dag.

Det här är min reflektion över rapporten It-användning och elevresultat i PISA 2012 som bygger på OECD-rapporten Students, Computers and Learning.

Sammanfattningen i artikeln lyder så här:
 • Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är störst. Användningen för skolarbete har ökat både i skolan och i hemmet sedan 2009.
 • Det finns ett samband mellan hög it-användning och låga prestationer på PISA-provet.
 • Sverige har den största andelen extrema internetanvändare, definierat av OECD som elever som är på internet mer än sex timmar på fritiden på vardagar. I denna grupp utgör pojkar närmare 70 procent. De extrema internetanvändarna uppvisar överlag de lägsta resultaten, kommer oftare för sent, skolkar mer och rapporterar en lägre grad av välmående.

Bloggkommentarerna går på denna linje men försvarar datorns roll i skolan med bra argumentation som jag helt håller med om, exempelvis Per Kornhall eller Janna Scheéle eller Håkan Fleicher. Men de missar en viktig poäng i rapporten. Är det enbart dåligt att eleverna använder datorer och internet? Nej, det är det inte!

Det är riktigt att man kan dra dessa slutsatser ur materialet att det är dåligt med för mycket internetanvändande men man kan även dra slutsatsen att de som presterar bäst på testen i PISA är på internet 2-4 timmar per dag.

Skärmavbild 2015-11-06 kl. 00.04.59I diagrammet på sid 3 i rapporten finns ett stapeldiagram där det framgår att de som lyckas bäst i PISA ligger på ett medelhögt internetnyttjande. Vore inte det en viktigt slutsats att dra av undersökningen?

Använd datorerna lagom mycket! Detta är precis vad tankesatt står för. Datorspelande och internetanvändande har många positiva effekter. Problemen kommer med det extrema utnyttjandet. Lär vi eleverna att kontrollera sitt datoranvändande så bör skolresultaten bättras även för denna grupp.

Det är bra att använda datorn men det ska vara lagom mycket. Grupperna som är online upp till en timme respektive 1-2 timmar presterarar sämre än gruppen som använder internet 2-4 timmar efter skolan.

Och som det lyfts fram i rapporten är det inte bra att använda internet för mycket. Gruppen 4-6 timmar per dag samt gruppen mer än sex timmar per dag presetera sämre på PISA.

Hur stor är gruppen som spelar för mycket?

 • Några citat från sidan 3 i rapporten stämmer till eftertanke:
 • ”Av de svenska eleverna anger 31 procent att de är mer än fyra timmar på internet en vanlig veckodag utanför skoltid”.
 • ”Av pojkarna svarar 39 procent att de är online mer än fyra timmar utanför skoltid en vanlig veckodag”.
 • ”Av pojkarna svarar 59 procent att de spelar onlinespel varje eller nästan varje dag, medan endast sex procent av flickorna svarar att de gör det”.
 • ”Andelen extrema internetanvändare uppgår till 13 procent i Sverige, vilket är störst i hela OECD”.

Oavsett om man fokuserar på pojkarna, onlinespelen eller ser till helheten är det höga siffror. 31 procent av skoleleverna är mer än fyra timmar online efter skoltid och har mätbart sämre studieresultat än de elever som spenderar 2-4 timmar online. Genom att hjälpa den gruppen bör vi kunna höja svenska elevers resultat i framtida PISA-test. Förmodligen kan vi hjälpa dessa elever att få bättre betyg. Förhoppningsvis kan vi minska avhoppen från gymnasiet om vi lyckas nå dessa elever. Det finns naturligtvis många andra bakomliggande orsaker och faktorer som också måste beaktas men internetanvändningen är en viktig del. Det är därför vi nu tar in tankesatt.se i elevhälsoarbetet på vår skola.

Self Control – En hjälp att hantera databeroende.

Skärmavbild 2015-06-16 kl. 23.10.33Jag har bara en bra grej men den är riktigt bra.

Om du sätter dig ner för att göra något viktigt är det stor risk att du ”råkar” kolla något annat först och så går tiden utan att du gör det du egentligen borde göra.

För Macanvändare finns programmet SelfControl (gratis). Där skapar du en Black List med alla sajter som du inte borde besöka. Sen ställer du en timer och trycker start. Nu kan du jobba utan att lalla iväg för det går inte. SelfControl blockar alla sajter tills tiden är slut. Du KAN inte komma runt det utan att installera om datorn.

Just nu fick jag lust att kolla en grej på Quora.com men det går inte för det är 2 minuter kvar av de femton minuter som jag tänkte att det tar att skriva det här inlägget.

Edit: Och nu går det bra att surfa på alla sajter som ligger på Black List igen.

Hur många timmar har du lagt ner på spel?

SweClockers.com har en diskussionstråd med frågan Hur många timmar har du lagt ner på spel?

Många har lagt över 1000 timmar bara på ett spel. Många lägger över fem timmar per dag.

Kommentarerna lyser av stolthet och det är ingen tvekan om att man tar sin hobby på stort allvar. En person som satsar lika mycket tid och energi på exempelvis gymnastik eller matematik skulle imponera på omgivningen men på samma sätt är det inte med spelandet. Varför är det så? Är det kopplat till prestation? Få personer tränar väl gymnastik 30 timmar i veckan om de inte når resultat på tävlingar. Och den som vinner framgångar i spelturneringar vinner omgivningens respekt.

Återstår då frågan om mening för alla dem som lägger mycket tid på spel utan att för den skull sikta på att bli bäst. Förutom det rena underhållningsvärdet lär man sig mycket av att spela. Man övar problemlösning, reaktioner, språk, spatialt tänkande, mm. Glädjen i att behärska något ger självförtroende. Tillfredsställelsen i att skaffa sig djupa kunskaper och förfinade förmågor är en bra grund för framtida lärande.

Kan då inte de som spelar få hålla på så mycket de vill? Omgivningen tycker ofta annorlunda. Föräldrar, vänner, lärare m fl har synpunkter på hur tiden skulle kunna användas bättre. Relationer, hälsa och studier kan bli lidande.

Vad får det för konsekvenser om man lägger motsvarande ett heltidsjobb på att spela när man samtidigt pluggar?

Vad skulle man kunna uppnå i stället om motsvarande tid lades på att lära sig programmera, cadda, designa hemisidor eller starta företag?

Filmer