WordPress för företagare

Wordpress_Blue_logoWordPress för företagare är vår populäraste kurs. Den marknadsförs på kursportalen kurser.se. Det är inte en helt vanlig WordPresskurs utan inriktningen är på företagande i bred bemärkelse. Vi kommer att skapa hemsidor för befintliga och startande företag, för organisationer och föreningar, för projekt och idéer.

Kursen kommer att ha ett innovativt arbetssätt där vi lär oss grunderna samtidigt som vi bygger våra sajter. Fokus kommer att vara på kreativ användning av tillägg för at skapa nyskapande funktionalitet.

Läs hela kursbeskrivningen här.