Boktips om studieteknik

Håkan Fleischer har skrivit en bok om studieteknik. Jag har inte läst den men redan det Håkan skriver om boken på sin sida ”Dator i klassrummet kräver medvetenhet om studieteknik” verkar användbart.

Passa även på att läsa ”Mjuka faktorer viktiga i studieteknik”. Det här är något som vi behöver diskutera i mitt kollegium för att göra en satsning på att stärka elevernas motivation och studieteknik. Kanske en lämplig utgångspunkt för en studiedag.

Dreamhack farligt?

Spike ShooterOm en vecka är det Dreamhack Winter på Elmia i Jönköping och säkert många som vill åka dit. Det finns nog en eller ett par oroliga föräldrar som undrar om det är ett ok ställe att skicka sina barn till. Själv har jag aldrig varit där men jag har besökt många rollspelskonvent och musikfestivaler och det är väl ungefär samma sak. Mycket folk och lite sömn. Men farligt var det inte. Jag skulle inte tro att datorerna adderar någon risk att tala om. Låt oss konsultera ungdomarna.

En tråd på SweClockers:behandlar frågeställningen i detta inläggs rubrik. Svaren handlar mest om risken för småstölder och eventuell skadegörelse men lösningen är att lita på dem som sitter i närheten och be dem vakta prylarna medan man går bort. En pikant detalj finns där också men inget som tyder på risker med det extremt långdragna datorspelandet.

En annan tråd på SweClockers – Dreamhack (föräldrar) och handlar om risker med energidryck, vilken ålder som är lämplig, mm. Konkreta tips är att föräldrar skjutsar och kanske stannar ett tag, att åka dit och sitta ihop med sin klan eller några man känner genom sparandet.

 

How do I get good grades in college?

Det här är bra studietips. Förbättra din studieteknik och nå bättre resultat på kortare tid.

Answer by Richard Muller:

I had a graduate student who, as an undergrad at Cornell, had more A+ grades than As — about 15.  Once I asked him how he did that.  ”I use tricks” he said. They all seemed so obvious when he told me, that I’m not sure I can recall all of them.  Below I’ll mix in what he said with some of the things I observed in other great students.

He said he always read the assignment before lecture, not after. Do that, and you know what to pay most attention to.  You can ask questions about things you didn’t understand.  You can’t ask a book questions, but you can ask a professor. Moreover, your professor will be impressed that you ask the best questions. Remarkably, it takes no longer to read all the material before class than after class.

Visit the professor during office hours.  Some professors will just try to intimidate you into not coming so often; ignore them. Some will be delighted to have visitors.  It is a great opportunity to interact with a very smart and very knowledgeable person.

Don’t try to learn what you think is important, but try to learn what you think the professor thinks is most important. That’s really why the professors are there; they have enormously more experience in the subject, and know what is really important. You’ll discover you do much better on exams.

Find other students to study with. College is not a place to try to prove you are better than everyone else; it is a place where, among other things, you can learn how to work well with other people. Try throwing good questions at your friends.  It turns out that thinking of good questions gets you very far.  Don’t be surprised if some of the questions turn out to be the same ones the professor asks.

Go to lecture and, particularly if it is boring, try to figure out why the material is actually fascinating. All those courses are there because someone thinks it is important, even if your current professor doesn’t. Once you become interested in the  material, it will be easy to learn; in fact, it will be hard to forget.

Recognize that not all the material is equally important. See if you can identify that.  Think hard about the important stuff.

Take this to be your top homework design: there is a person who has limited time, not really enough, to learn some material.  What is the best way to approach that?  Pretend that that question is a homework exercise, and write a page.  Then follow your own suggestions.

How do I get good grades in college?

It-användning och elevresultat i PISA 2012

Det här är min reflektion över rapporten It-användning och elevresultat i PISA 2012 och även en fråga som jag skickat till Skolverket.

Min första fråga rör skillnaden mellan de värden som förekommer i rapportens början och de som redovisas senare.

I början på sidan två står det att sex procent av svenska skolelever är mer än fyra timmar på internet efter skoltid en genomsnittlig dag. Men på sidan tre står det att ”Av de svenska eleverna anger 31 procent att de är mer än fyra timmar på internet
en vanlig veckodag utanför skoltid”. Det här stämmer ju inte. Är det två olika undersökningar som refereras? Det framgår inte riktigt av artikeln hur detta ska tolkas. Resten av artikeln verkar bygga på de senare uppgifterna som är spektakulärar och det vore bra att veta hur säkra dessa uppgifter är.
Sammanfattningen i artikeln lyder så här:
 • ”Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är störst. Användningen för skolarbete har ökat både i skolan och i hemmet sedan 2009.
 • ””Det finns ett samband mellan hög it-användning och låga prestationer på PISA-provet.
 • ””Sverige har den största andelen extrema internetanvändare, definierat av OECD som elever som är på internet mer än sex timmar på fritiden på vardagar. I denna grupp utgör pojkar närmare 70 procent. De extrema internetanvändarna uppvisar överlag de lägsta resultaten, kommer oftare för sent, skolkar mer och rapporterar en lägre grad av välmående.

Kommentarerna går på samma linje. Exempelvis Per Kornhall eller Janna Scheéle eller Håkan Fleicher.

De flesta debattörer verkar ha köpt Skolverkets sammanfattning av PISA-raporten rakt av. Fast siffrorna är motsägelsefulla i rapporten.

Det är riktigt att man kan dra dessa slutsatser ur materialet men man kan även dra slutsatsen att de som presterar bäst på testen i PISA är på internet 2-4 timmar per dag. I diagrammet på sid 3 i rapporten ser det i alla fall så ut om man tolkar stapeldiagrammet. Vore inte det en viktigt slutsats att dra av undersökningen?

EDIT: Jag fick svar från Skolverket och det är möjligt att jag hade läst fel (eller att det fanns ett skrivfel som nu rättats i sammanfattningen på Skolverkets hemsida). Det som står på sid två rör elevernas internetanvändning i Skolan och det som står på sid fyra rör internetanvändningen hemma. Läs det här inlägget med min färdiga tolkning.

Alla som försvann

640px-Linköping_University_CRAY_X-MP

Datorn på bilden har inget med berättelsen i övrigt att göra.

Jag pratade nyligen med Markus som pluggade industriell ekonomi i Linköping för några år sedan. Det är en fin utbildning med goda framtidsutsikter. Ändå finns det ett antal studenter som inte genomför sin utbildning. Hade de valt fel? Hittade de något bättre? Kanske några gjorde det men inte alla.

Det Markus berättade gjorde mig beklämd. Under första terminen såg han hur många av kursarna ”försvann” från utbildningen på grund av att de spelade onlinespel som WoW. Vi vet inte vad som verkligen hände men om datorspelandet förhindrade framgångsrika studier är det värt att uppmärksamma. Då finns det ett problem som behöver lösas.

Kanske var studierna för svåra så killarna flydde in i spelandet. Men tänk om de egentligen ville plugga men inte fick till det för att de fastnade i spelen? Det kan ju hända att killarna kom tillbaks några år senare och slutförde utbildningen men om de inte gjorde det kan man verkligen tala om sabbade framtider.

Det finns fler frågor än svar och det är svårt att hitta användbar statistik. Vilka erfarenheter har du? Berätta vad du har upplevt själv eller sett andra göra. Både positiva och negativa exempel välkomnas. Kommentera!

How do I find a passion?

Frågan om hur man hittar sin passion har fler än hundra svar bland anat ett högrankat av Elon Musks första fru. Hon och många andra beskriver en teknik där man reflekterar över vad man gör om dagarna. Man känner efter hur det känns när man gör olika saker. Eller antecknar vad man gör just då man känner sig lycklig. Gärna i detalj. Inte pluggar utan kanske sammanfattar ett bokkapitel på min blogg.

Den som noterar vilka aktiviteter som hänger ihop med lycka under en längre period kommer snart att se ett mönster som pekar på var hens passion ligger. Det kan faktiskt vara något annat än vad man trott.

Nu tycker jag du ska försöka göra samma sak när du spelar. Vad är det i spelandet som ger dig störst tillfredsställelse. Kanske du upptäcker ditt framtida yrke eller en affärsidé på detta sätt. Kanske du lär dig något djupare om dig själv.

Lycka till!

How do I find a passion?

I’m 19 and I want to be a multi-millionaire. I have no work experience, no job, no money. I want to start my own business. What’s a good …

När jag läste svaret på frågan ovan fastnade jag för detta: ”I would suggest starting with what people want the most, then narrow that to things you can provide.”

Hur ska tankesatt nå ut? Genom att ge er läsare det ni vill ha. Jag tror ni vill kunna spela utan dåligt samvete. För att det ska fungera behöver studier, jobb och relationer fungera bra. Dela med er av era erfarenheter här på tankesatt.se så att andra också kan lyckas få balans i livet.

Answer by Adam Leffert:

I will answer your question from a slightly different angle.

You want multiple million dollars.  Let’s pick a number: $5M.

To make $5M, you have to create $50M of value.

That doesn’t mean something you feel inside should be worth $50M.  It means something people will actually open their wallet and pay $50M for.

Will that be 5 people paying $10M?  Probably not.  50M people paying $1?  You get the idea.

Think of a baseball player that makes $5M per year.

How much money does he bring in to the other people and businesses related to baseball? (ticket sales, advertising, t-shirts, beer, etc.)

The whole ”do what you love” vs. ”do what people want” is a big debate.  I don’t have time to type out all my thoughts on the subject but I will summarize:

– Read ”So Good They Can’t Ignore You” by Cal Newport.  He makes an excellent case for why ”do what you love” is misguided advice.  You don’t know what you might love until you get deep into it, and if you’re trying to sell something you love but nobody wants to buy, you will be miserable.

– I would suggest starting with what people want the most, then narrow that to things you can provide.  Not the same as things you have.  Not the same as your talents.  Things you can provide.  The grocery store sells me cereal.  I don’t really care where it comes from as long as it’s clean and good for me.  I don’t care about their talents and dreams.

– If you refuse to start with what other people want, start with all the things you love,  then prioritize them by how much other people want to pay for them.

Don’t ignore supply and demand.

The supply of people who love to act, sing, be famous etc. is much greater than the demand, so unless you win the fame lottery you are likely to have a tough time chasing those ”dreams”.

Get going!

🙂

Adam

I’m 19 and I want to be a multi-millionaire. I have no work experience, no job, no money. I want to start my own business. What’s a good …

Lärarhandledning till tankesatt.se

Användning i skolan

Du kan använda tankesatt.se i din undervisning. Du kan säkert hitta ingångar till diskussioner om datorspelsberoendel i svenska, samhällskunskap eller idrott och hälsa. Mer troligt är att du tar upp frågan på mentorstiden, temadagen eller föräldramötet. Eller varför inte i en diskussion i kollegiet?

Syfte

Tanken är att ungdomarna ska ta del av innehållet på tankesatt.se, reflektera och komma till insikt genom att läsa vad andra i samma situation skriver. De har hört nog av vuxnas förnumstiga råd. Förhoppningsvis har ungdomarna själva lösningen på problemet. När de läser om andras erfarenheter och berättar om sina egna kommer de till insikt och kan själva förändra sitt beteende.

Nedan följer några exempel på hur du kan använda tankesatt.se i din undervisning.

Ett – Är ditt datorspelsberoende OK?

Börja med testet med samma namn.

Diskutera om testresultatet stämmer med elevernas uppfattning.

Granska frågorna/påståendena och diskutera om de tyder på datorspelsberoende. Några av påståendena hör till ytterligheterna. De målar upp en bild av hur illa det kan gå. Andra frågor kanske inte alls indikerar datorspelsberoende. Diskutera vad hur eleverna själva skulle definiera ett datorspelsberoende.

Följdfrågor:

 1. Känner de någon som är datorspelsberoende?
 2. Yttrar sig beroendet olika för olika typer av spel?
 3. Kan man vara beroende av annat i datorer, exempelvis social medier?
 4. Vilka tecken tycker ni tyder på datorspelsberoende.

 

Syftet med testet är inte att påvisa att massor av eleverna är datorspelsberoende men att sätta igång tankarna hos dem.

Läs mer…

How can one overcome procrastination?

Datorpelsbeeroende och prokrastinering hänger ihop. Om du har en sak du vet att du måste göra men du inte kommer igång med är det lätt hänt att du spelar i stället. Den här artikeln ger tips om hur du hanterar prokrastineringen. Om du lär dig ta tag i det du måste göra kommer du att kunna belöna dig själv med att spela efter att jobbet är gjort.

Answer by Jim Stone:

I think it helps to understand the cause of your procrastination.

I’ve given a lot of thought to this (probably when I should have been doing other things!) and have come up with 9 causes of procrastination (there are surely more, but these 9 should cover most of the cases).

Each of these causes requires its own solution or set of solutions.

.
Nine Causes of Procrastination:

 1. Fuzzy Goals
 2. Sketchy Plans
 3. Overwhelm
 4. Unexpected Complications
 5. Interruptions
 6. Boredom
 7. Anxiety
 8. Impatience
 9. Exhaustion

Let’s look at each of these, and consider what thoughts they provoke (so you can diagnose them), and lay out some rough strategies for dealing with them:

1. Fuzzy goals

When you have fuzzy goals, you are likely to think things like this:

 • “Why am I doing this project?”
 • “What should the final product look like?”
 • “How will people actually benefit from this?”
 • “Should I work on this now, or is something else more important?”

And here are some strategies for dealing with fuzzy goals:

 • Ask yourself why you're doing the project.  When you do this, you will come up with some purpose.Then ask yourself why you’re pursuing that purpose. And keep doing that until your project is set within the context of your whole life.
 • After all this, it might turn out you don’t have a good reason to work on this project, and that you need to work on another project.
 • Work out the relative importance of all your projects, so you can make sure you’re working on your most important project.

2. Sketchy Plans

When you have sketchy plans, you are likely to think things like this:

 • “I have to keep my place in my head too much as I work”
 • “I’m not sure this plan will work”
 • “I’m a bit concerned that it’s more complicated than it looks”

And here are some strategies for dealing with sketchy plans:

 • Break your project down further to expose hidden detail.
 • Consider whether there are any conflicts within the project, or between this project and other projects.
 • If you find conflicts, resolve them and create a plan that works.

3. Overwhelm

When you’re suffering from overwhelm, you’re likely to think thoughts like this:

 • “I can’t get it all done”
 • “I need to work, but I can’t stop thinking about [some unrelated issue]”
 • “I don’t know if I should work on X or Y or Z”

And here is a sure-fire strategy for dealing with overwhelm:

4. Unexpected Complications

When you encounter unexpected complications, you’re likely to think things like:

 • “Why can’t things just work as planned?”

And here are some strategies for dealing with unexpected complications:

 • Work in shorter sprints – you should work on only 1-2 week projects that get you feedback regularly. There is less chance of running into unexpected complications when you break projects into smaller deliverable modules.
 • Get the complication out of your head and into your plan.  That way you’ll see it sooner, and be able to resolve complication before you start working.

5. Interruptions

When you encounter interruptions, you’re likely to think things like:

 • “Why can’t I stay on task?”

And here are some strategies for dealing with interruptions.

 • Try to have periods in your work day where you can’t be interrupted, and train the people you work with to respect this.
 • When you get interrupted, write down exactly where you are in your plan, and the next step, so you can get back to work right away when the interruption passes.

6. Boredom

When you’re bored, you’re likely to think things like:

 • “This work is repetitive and beneath me.”

When you’re bored, you can try:

 • Playing games within the game (setting mini-goals for yourself, and such)
 • Looking for opportunities to outsource the work, if possible.
 • Organizing your job/business so you can do more challenging projects.

7. Anxiety

When you have anxiety about your work, you’re likely to think thoughts like:

 • “I don’t know if I’m doing this right”
 • “I don’t know how to do this.”

And when you’re feeling anxiety, you can do the following:

 • Take some time to plan the project in more detail and identify the areas you don’t understand well enough
 • Get expert advice if needed.

8. Impatience

When you’re impatient, you ‘re likely to think thoughts like:

 • “Are We There Yet?”
 • “Why does this have to take so long?”
 • “The finish line seems so far away”

And here are some strategies for dealing with impatience:

 • Break your work into 1-2 week modules so you don’t ever find yourself 3 months into a project with 3 months to go before getting meaningful feedback.
 • Zoom your focus in on TODAY’s work and make up a story about why today’s work is important.

9.  Exhaustion.

When you’re exhausted, you’re likely to think thoughts like:

 • “I can’t think”
 • “I can’t keep my eyes open”
 • “I need a break”

And here are some strategies for dealing with exhaustion.

 • Set up work-rest rhythms at hourly, daily, weekly, and bigger scales.
 • Take care to get enough sleep, exercise, sunshine and nutrition to keep your energy high.
 • Take a break!

For an expanded discussion, see 12 Things That Take You Out of Flow.

How can one overcome procrastination?