Välkommen

Du har kommit till tankesatt.se - ett ställe där du kan diskutera datorspelande och surfande. Men också en plats där du lär dig nya saker. Anmälan till vår sommarkurs i cad är stängd men det kommer fler kurser till hösten.

Gå en av våra kurser!

WordPress för företagare, CAD med SketchUp eller Starta eget för entreprenörer.

Våra kurser

Lektionsförslag till mentorstiden

Här finns förslag till enkla övningar du kan göra med din klass för att reflektera över datorspelande och surfande.

Till mentorn

Gör vårt test!

Testa om ditt datorspelande är en positiv tillgång eller om det riskerar att påverka ditt liv negativt.

Länk till testet.

Senaste inlägget

Checklista för bra mobilanvändning

Bra argument för mobilens plats i klassrummet men också goda råd för hur den kan hanteras på ett förnuftigt sätt.

Checklistan i slutet ska jag visa mina barn.

http://lararnastidning.se/mobilforbud-kan-bli-hinder-for-en-hel-generation/

Mest kommenterade inlägg

PISA: Internetanvändning bra för studierna

Hur mycket surf är lagom? En PISA-studie visar att de som surfar lagom presterar bäst i skolan. 31 procent av svenska 15-åringar tillbringar mer än fyra timmar online efter skolan och samma elevgrupp presterar sämst på PISA-testet. De elever som är mindre än två timmar online presterar också sämre. Bäst går det för de elever som är 2-4 timmar online per dag.

Det här är min reflektion över rapporten It-användning och elevresultat i PISA 2012 som bygger på OECD-rapporten Students, Computers and Learning.

Sammanfattningen i artikeln lyder så här:
  • Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är störst. Användningen för skolarbete har ökat både i skolan och i hemmet sedan 2009.
  • Det finns ett samband mellan hög it-användning och låga prestationer på PISA-provet.
  • Sverige har den största andelen extrema internetanvändare, definierat av OECD som elever som är på internet mer än sex timmar på fritiden på vardagar. I denna grupp utgör pojkar närmare 70 procent. De extrema internetanvändarna uppvisar överlag de lägsta resultaten, kommer oftare för sent, skolkar mer och rapporterar en lägre grad av välmående.

Bloggkommentarerna går på denna linje men försvarar datorns roll i skolan med bra argumentation som jag helt håller med om, exempelvis Per Kornhall eller Janna Scheéle eller Håkan Fleicher. Men de missar en viktig poäng i rapporten. Är det enbart dåligt att eleverna använder datorer och internet? Nej, det är det inte!

Det är riktigt att man kan dra dessa slutsatser ur materialet att det är dåligt med för mycket internetanvändande men man kan även dra slutsatsen att de som presterar bäst på testen i PISA är på internet 2-4 timmar per dag.

Skärmavbild 2015-11-06 kl. 00.04.59I diagrammet på sid 3 i rapporten finns ett stapeldiagram där det framgår att de som lyckas bäst i PISA ligger på ett medelhögt internetnyttjande. Vore inte det en viktigt slutsats att dra av undersökningen?

Använd datorerna lagom mycket! Detta är precis vad tankesatt står för. Datorspelande och internetanvändande har många positiva effekter. Problemen kommer med det extrema utnyttjandet. Lär vi eleverna att kontrollera sitt datoranvändande så bör skolresultaten bättras även för denna grupp.

Det är bra att använda datorn men det ska vara lagom mycket. Grupperna som är online upp till en timme respektive 1-2 timmar presterarar sämre än gruppen som använder internet 2-4 timmar efter skolan.

Och som det lyfts fram i rapporten är det inte bra att använda internet för mycket. Gruppen 4-6 timmar per dag samt gruppen mer än sex timmar per dag presetera sämre på PISA.

Hur stor är gruppen som spelar för mycket?

  • Några citat från sidan 3 i rapporten stämmer till eftertanke:
  • ”Av de svenska eleverna anger 31 procent att de är mer än fyra timmar på internet en vanlig veckodag utanför skoltid”.
  • ”Av pojkarna svarar 39 procent att de är online mer än fyra timmar utanför skoltid en vanlig veckodag”.
  • ”Av pojkarna svarar 59 procent att de spelar onlinespel varje eller nästan varje dag, medan endast sex procent av flickorna svarar att de gör det”.
  • ”Andelen extrema internetanvändare uppgår till 13 procent i Sverige, vilket är störst i hela OECD”.

Oavsett om man fokuserar på pojkarna, onlinespelen eller ser till helheten är det höga siffror. 31 procent av skoleleverna är mer än fyra timmar online efter skoltid och har mätbart sämre studieresultat än de elever som spenderar 2-4 timmar online. Genom att hjälpa den gruppen bör vi kunna höja svenska elevers resultat i framtida PISA-test. Förmodligen kan vi hjälpa dessa elever att få bättre betyg. Förhoppningsvis kan vi minska avhoppen från gymnasiet om vi lyckas nå dessa elever. Det finns naturligtvis många andra bakomliggande orsaker och faktorer som också måste beaktas men internetanvändningen är en viktig del. Det är därför vi nu tar in tankesatt.se i elevhälsoarbetet på vår skola.

Self Control – En hjälp att hantera databeroende.

Skärmavbild 2015-06-16 kl. 23.10.33Jag har bara en bra grej men den är riktigt bra.

Om du sätter dig ner för att göra något viktigt är det stor risk att du ”råkar” kolla något annat först och så går tiden utan att du gör det du egentligen borde göra.

För Macanvändare finns programmet SelfControl (gratis). Där skapar du en Black List med alla sajter som du inte borde besöka. Sen ställer du en timer och trycker start. Nu kan du jobba utan att lalla iväg för det går inte. SelfControl blockar alla sajter tills tiden är slut. Du KAN inte komma runt det utan att installera om datorn.

Just nu fick jag lust att kolla en grej på Quora.com men det går inte för det är 2 minuter kvar av de femton minuter som jag tänkte att det tar att skriva det här inlägget.

Edit: Och nu går det bra att surfa på alla sajter som ligger på Black List igen.

Hur många timmar har du lagt ner på spel?

SweClockers.com har en diskussionstråd med frågan Hur många timmar har du lagt ner på spel?

Många har lagt över 1000 timmar bara på ett spel. Många lägger över fem timmar per dag.

Kommentarerna lyser av stolthet och det är ingen tvekan om att man tar sin hobby på stort allvar. En person som satsar lika mycket tid och energi på exempelvis gymnastik eller matematik skulle imponera på omgivningen men på samma sätt är det inte med spelandet. Varför är det så? Är det kopplat till prestation? Få personer tränar väl gymnastik 30 timmar i veckan om de inte når resultat på tävlingar. Och den som vinner framgångar i spelturneringar vinner omgivningens respekt.

Återstår då frågan om mening för alla dem som lägger mycket tid på spel utan att för den skull sikta på att bli bäst. Förutom det rena underhållningsvärdet lär man sig mycket av att spela. Man övar problemlösning, reaktioner, språk, spatialt tänkande, mm. Glädjen i att behärska något ger självförtroende. Tillfredsställelsen i att skaffa sig djupa kunskaper och förfinade förmågor är en bra grund för framtida lärande.

Kan då inte de som spelar få hålla på så mycket de vill? Omgivningen tycker ofta annorlunda. Föräldrar, vänner, lärare m fl har synpunkter på hur tiden skulle kunna användas bättre. Relationer, hälsa och studier kan bli lidande.

Vad får det för konsekvenser om man lägger motsvarande ett heltidsjobb på att spela när man samtidigt pluggar?

Vad skulle man kunna uppnå i stället om motsvarande tid lades på att lära sig programmera, cadda, designa hemisidor eller starta företag?

Filmer