How do I know if I have a computer addiction and what can I do about it?

Det här är själva kärnfrågan (egentligen två frågor). Är du databeroende och vad gör du i så fall åt det.

Det finn många typer av databereoende. Vårt test ger en allmän indikation men det finns många varianter av databeroenden. Du vet nog bäst själv om du har ett beroende av datorn på ett sätt som du tycker är problematiskt.
Läs mer…