It-användning och elevresultat i PISA 2012

Det här är min reflektion över rapporten It-användning och elevresultat i PISA 2012 och även en fråga som jag skickat till Skolverket.

Min första fråga rör skillnaden mellan de värden som förekommer i rapportens början och de som redovisas senare.

I början på sidan två står det att sex procent av svenska skolelever är mer än fyra timmar på internet efter skoltid en genomsnittlig dag. Men på sidan tre står det att ”Av de svenska eleverna anger 31 procent att de är mer än fyra timmar på internet
en vanlig veckodag utanför skoltid”. Det här stämmer ju inte. Är det två olika undersökningar som refereras? Det framgår inte riktigt av artikeln hur detta ska tolkas. Resten av artikeln verkar bygga på de senare uppgifterna som är spektakulärar och det vore bra att veta hur säkra dessa uppgifter är.
Sammanfattningen i artikeln lyder så här:
  • ”Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är störst. Användningen för skolarbete har ökat både i skolan och i hemmet sedan 2009.
  • ””Det finns ett samband mellan hög it-användning och låga prestationer på PISA-provet.
  • ””Sverige har den största andelen extrema internetanvändare, definierat av OECD som elever som är på internet mer än sex timmar på fritiden på vardagar. I denna grupp utgör pojkar närmare 70 procent. De extrema internetanvändarna uppvisar överlag de lägsta resultaten, kommer oftare för sent, skolkar mer och rapporterar en lägre grad av välmående.

Kommentarerna går på samma linje. Exempelvis Per Kornhall eller Janna Scheéle eller Håkan Fleicher.

De flesta debattörer verkar ha köpt Skolverkets sammanfattning av PISA-raporten rakt av. Fast siffrorna är motsägelsefulla i rapporten.

Det är riktigt att man kan dra dessa slutsatser ur materialet men man kan även dra slutsatsen att de som presterar bäst på testen i PISA är på internet 2-4 timmar per dag. I diagrammet på sid 3 i rapporten ser det i alla fall så ut om man tolkar stapeldiagrammet. Vore inte det en viktigt slutsats att dra av undersökningen?

EDIT: Jag fick svar från Skolverket och det är möjligt att jag hade läst fel (eller att det fanns ett skrivfel som nu rättats i sammanfattningen på Skolverkets hemsida). Det som står på sid två rör elevernas internetanvändning i Skolan och det som står på sid fyra rör internetanvändningen hemma. Läs det här inlägget med min färdiga tolkning.

Instagram för datorspelsberoende

Jag visar bilder från Instagram med taggen Instagram för datorspelsberoende i högerspalten. Bild 2015-10-30 kl. 08.37

När jag sökte på Instagram för datorspelsberoende hittade jag bara två bilder med Sven Rollenhagen som behandlar datorspelsberoende. Han har skrivit en bok om detta och är värd att läsa men jag tycker det borde finnas fler bilder på den taggen. Och eftersom jag vet att det inte är en diagnos och eftersom jag vet att de allra flesta hanterar sitt datorspelande mycket bra tänker jag publicera bilder med glimten i ögat på Instagram #Datorspelsberoende.

Jag uppmanar er att göra detsamma! Bästa bilden närmaste månaden kommer att belönas!

Test på Facebook

Testade appen Quizzes for Pages och gjorde ett test på datorspelsberoende med samma frågor som här på tankesatt.se. Försökte skapa grupperna grön, gul och röd.

Det ser snyggt ut men det gick inte att vikta frågorna eller styra resultatet så det blev riktigt. Exempelvis kan man svara ja på de fem sista frågorna och hamna i grönt. Blir tvungen att förenkla det och ta bort gul zon. Dessutom kostar det pengar att lägga testet på FB-sidan. Just det, vi har en sådan nu. Förutom FB-gruppen.

Jag hart testat  Quizmaker som jag hittade genom att googla ”personality test”. Det blev snyggare och hade fler funktioner men det var krångligt att styra hur svaren skulle generera resultat i de tre zonerna. jag passar på det så länge men det är intressant på sikt.

Testet mypersonalitytest är ett färdigt test som man kan ta och det har jag bäddat in på FB-sidan för tankesatt.

Sen har jag en bättre plugin för att göra tester i WordPress, Quiz And Survey Master. Jag har deaktiverat den gamla och skapat om testet med de gamla tolv frågorna, fler svarsalternativ och en presentation av resultatet i zonerna grön, gul och röd.

 

Vem bryr sig?

Vilka bryr sig om datorspelsberoendet?

Det finns några fler än tankesatt.se som engagerar sig i frågan om datorspelsberoende. Det kan vara föräldrar, myndigheter, terapeuter, ideella organisationer, vården. Nedan följer en lista med (exempel på) aktörer.

Skolan och datorspelsbranschen kunde man förvänta sig intresse och engagemang ifrån men det verkar inte vara fallet ännu. De kommer inte upp i min sökning i alla fal. Vi jobbar på öka deras intresse för vad vi gör.

Aktörer

Dataspelsakuten erbjuder utbildning, utryckningar, samtalsterapi och mycket mer. Systerorganisation till Internetakuten nedan. Hemsidan har mycket information.

Game Over Linköping är ett behandlingshem utanför Linköping. Spelberoende och datorspelberoende. KBT.

Internetakuten erbjuder föreläsningar och utbildningar samt i vissa fall terapi. De har ett test för datorspelsmissbrukare och Patrik Wincent och Fresh Eye har gett ut boken ”När vi släpper kontrollen”.

Logopeditjänst har en flik som behandlar datorspelsberoende och ett självtest med ungefär samma frågor som jag har. Texten varnar ganska onyanserat för farorna med datorspel för att sedan blanda in spel om pengar på ett ologiskt sätt.

Magnus Callmyr verkar ha mycket erfarenhet om beroendeproblematik och har bloggat några gånger om datorspelsberoende senast 7 augusti 2012, Kan man bli beroende av datorspel? Finns datorspelsberoende?

Mobilberoende.se. De har ett bra test av mobilberoende

Selfcontrol.nu är ”en informationssajt om datorspelsberoende och en resurs för dig som vill uppnå självkontroll i ditt datorspelande”.  Grundad av personer som drabbats av spelberoende och de planerar ett forum. Sajten består nu av ett mindra antal statiska sidor.

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar
för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende. De är främst inriktade på spelmissbruk. De har verksamhet i flera städer och ordnar regelbundna träffa i självhjälpsgrupper. Finns på Facebook.

Spelforskning.se har inte som uppdrag att forska om datorspelsberoende men skriver en nyanserad artikel med referenser.

Spelfritt.se, av Sven Rollenhagen som driver stiftelsen Ungdomsvård.

Stödlinjen drivs på uppdrag av Folkhälsoinstitutet och sysslar inte heller med datorspelsberoende.

tankesatt.se riktar sig mot datorspelarna själva och erbjuder självhjälp på nätet för dem som befinner sig i riskzonen. I allvarliga fall hänvisar vi vidare. Det är här du är nu –tankesatt.se

TiA, Theory in Action på FB finns också op sidan Dataspelsmissbruk. De skriver på Om-sidan: ”Vi vill nå de personer som på grund av sitt överdrivna dataspelande och datorsittande försummar sin skolgång, arbete, sitt sociala liv, sin psykiska och fysiska hälsa och hamnar i ett utanförskap både i skolan, på arbetet och i hemmet.”.

Ungdomar.se skriver lite om datorspelsberoende i sitt forum.

Uppstaser.se hittade fem uppsatser där ordet datorspelsberoende ingick. Ingen av uppsatserna verkade såpas relevant att jag läste mer än abstract.

Mer att titta på

Computer Addiction Services

Smith and Jones clinic

Tonåring tvångsvårdas mot datorspel, Expressen, 20 november 2007.

Referenser

Här finns referenser till vetenskapliga artiklar.

 

 

Flashback: Datorspelsberoende

Jag letade efter diskussioner om datorspelsberoende i forumet Flashback.

Sökning: datorspelsberoende

Där fanns relativt många trådar som handlade om datorspelsberoende och om hur man kan göra för att sluta, exempelvis denna: spelberoendekille

Det är ganska många trådar, kanske ett par tiotal beroende på hur man drar gränserna men de har skrivits under de senaste tio åren. Sammantaget finns vittnesmål från ett antal datorspelare med problem och några fler som verkar ha erfarenheter av att sluta.

De flesta ger rådet att sluta tvärt, säga upp konton eller sälja datorn.

Detta innebär för tankesatt att målgruppen spelare som vill diskutera kanske inte är så stor som jag  vill hoppas. Antalet datorspelsberoende är kanske inte sås stort som man tror. Det kan hända att det finns många datorspelsberoende som inte inser det. Det är förmodligen så att många som är datorspelsberoende inte diskuterar eller reflekterar över det på nätet. Lägg där till att de eventuellt får utlopp för sina diskussioner i spelens forum. Det finns även diskussioner om huruvida datorspelsberoende är något att bry sig om, om alla positiva effekter av datoranvändande, om andra beroenden och om konflikten mellan spelarens och omvärldens syn på dennes spelande.

Det hela kokar ner till att tankesatt.se kanske gör större nytta som ett hjälpmedel för lärare och föräldrar än för de verkligt datorspelsberoende. Jag tror även att tankesatt.se kommer att vara nyttig för dem som spelar ”lagom” mycket. Ett forum för att diskutera risker och metoder för att undvika problem. Förhoppningsvis kan vi hjälpa gamers till ett ”sunt” spelande som möter omgivningens förståelse.