Flashback

Jag skrev en fråga på Flashback för att höra hur lång tid de tror är lagom att tillbringa på nätet med anledning av PISA-undersökningen.

EDIT.

Just nu kan man inte nå inlägget eftersom det är bortplockat för omröstning om huruvida det bryter mot regeln om annonsering. Jag tycker min länk till tankesatt var  av upplysningskaraktär men medger naturligtvis att jag gärna länkar till tankesatt. Vi får se vad som händer. jag kan gärna plocka bort länken. Det viktiga är att se om det blir en bra diskussion på Flashback. En bild på det bortplockade inlägget följer nedan:

Skärmavbild 2015-11-27 kl. 17.22.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIT 2

Jag la in min fråga igen men utan länken.

Dreamhack farligt?

Spike ShooterOm en vecka är det Dreamhack Winter på Elmia i Jönköping och säkert många som vill åka dit. Det finns nog en eller ett par oroliga föräldrar som undrar om det är ett ok ställe att skicka sina barn till. Själv har jag aldrig varit där men jag har besökt många rollspelskonvent och musikfestivaler och det är väl ungefär samma sak. Mycket folk och lite sömn. Men farligt var det inte. Jag skulle inte tro att datorerna adderar någon risk att tala om. Låt oss konsultera ungdomarna.

En tråd på SweClockers:behandlar frågeställningen i detta inläggs rubrik. Svaren handlar mest om risken för småstölder och eventuell skadegörelse men lösningen är att lita på dem som sitter i närheten och be dem vakta prylarna medan man går bort. En pikant detalj finns där också men inget som tyder på risker med det extremt långdragna datorspelandet.

En annan tråd på SweClockers – Dreamhack (föräldrar) och handlar om risker med energidryck, vilken ålder som är lämplig, mm. Konkreta tips är att föräldrar skjutsar och kanske stannar ett tag, att åka dit och sitta ihop med sin klan eller några man känner genom sparandet.

 

Snyggare?

Jag har strukturerat om välkomstsidan och snyggat upp den så att besökarna lättare ska hitta det de vill. Eller rättare sagt vad vi vill att ni ska hitta. hoppas det hjälper er!

Gå gärna in och kommentera så vi får veta vad som kan förbättras.

Nu vill vi få svar

Skärmavbild 2015-11-13 kl. 08.31.27Nu vill vi få svar på en fråga. Skicka in dina elever på tankesatt.se och be dem svara på den snabba frågan som ligger i högerspalten. Frågan är hur många timmar de spenderar på nätet efter skoltid.

Anledningen är naturligtvis PISA-studien som jag skrev om tidigare där det konstaterades att de som spenderar mycket tid på nätet presterar sämre på PISA-testet. Man kan även dra slutsatsen att de som presterar bäst på PISA spenderar lagoma 2-4 timmar på nätet.

Jag hoppas det här kan vara en lämplig övning på en mentorstid och att ni kan ha en givande diskussion om detta att vi tillbringar så mycket tid online. Övningen är den första lektionsplaneringen i vår lärarhandledning som finns under länken Till mentorn.

LAN contra skola

Nu har eleverna haft höstens LAN. Det föregicks av meddelanden från skolan om vikten av att komma i gott skick till skolan dagen efter. Och visst var eleverna trötta igår. Men glada. Den som kom verkligt sent till första lektionen hade faktiskt inte varit på LANet.
Jag tror LAN är bra. Det ger sammanhållning på skolan och har en viktig social funktion. Stort tack till elevkåren som ordnat allt.
Det kommer förmodligen alltid att finnas viss oro över LANen i vuxenvärlden. Därför har jag ställt en fråga om detta på tankesatt. Det vore trevligt att ta del av er föräldrars syn på saken.

How do I get good grades in college?

Det här är bra studietips. Förbättra din studieteknik och nå bättre resultat på kortare tid.

Answer by Richard Muller:

I had a graduate student who, as an undergrad at Cornell, had more A+ grades than As — about 15.  Once I asked him how he did that.  ”I use tricks” he said. They all seemed so obvious when he told me, that I’m not sure I can recall all of them.  Below I’ll mix in what he said with some of the things I observed in other great students.

He said he always read the assignment before lecture, not after. Do that, and you know what to pay most attention to.  You can ask questions about things you didn’t understand.  You can’t ask a book questions, but you can ask a professor. Moreover, your professor will be impressed that you ask the best questions. Remarkably, it takes no longer to read all the material before class than after class.

Visit the professor during office hours.  Some professors will just try to intimidate you into not coming so often; ignore them. Some will be delighted to have visitors.  It is a great opportunity to interact with a very smart and very knowledgeable person.

Don’t try to learn what you think is important, but try to learn what you think the professor thinks is most important. That’s really why the professors are there; they have enormously more experience in the subject, and know what is really important. You’ll discover you do much better on exams.

Find other students to study with. College is not a place to try to prove you are better than everyone else; it is a place where, among other things, you can learn how to work well with other people. Try throwing good questions at your friends.  It turns out that thinking of good questions gets you very far.  Don’t be surprised if some of the questions turn out to be the same ones the professor asks.

Go to lecture and, particularly if it is boring, try to figure out why the material is actually fascinating. All those courses are there because someone thinks it is important, even if your current professor doesn’t. Once you become interested in the  material, it will be easy to learn; in fact, it will be hard to forget.

Recognize that not all the material is equally important. See if you can identify that.  Think hard about the important stuff.

Take this to be your top homework design: there is a person who has limited time, not really enough, to learn some material.  What is the best way to approach that?  Pretend that that question is a homework exercise, and write a page.  Then follow your own suggestions.

How do I get good grades in college?

PISA: Internetanvändning bra för studierna

Hur mycket surf är lagom? En PISA-studie visar att de som surfar lagom presterar bäst i skolan. 31 procent av svenska 15-åringar tillbringar mer än fyra timmar online efter skolan och samma elevgrupp presterar sämst på PISA-testet. De elever som är mindre än två timmar online presterar också sämre. Bäst går det för de elever som är 2-4 timmar online per dag.

Det här är min reflektion över rapporten It-användning och elevresultat i PISA 2012 som bygger på OECD-rapporten Students, Computers and Learning.

Sammanfattningen i artikeln lyder så här:
  • Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är störst. Användningen för skolarbete har ökat både i skolan och i hemmet sedan 2009.
  • Det finns ett samband mellan hög it-användning och låga prestationer på PISA-provet.
  • Sverige har den största andelen extrema internetanvändare, definierat av OECD som elever som är på internet mer än sex timmar på fritiden på vardagar. I denna grupp utgör pojkar närmare 70 procent. De extrema internetanvändarna uppvisar överlag de lägsta resultaten, kommer oftare för sent, skolkar mer och rapporterar en lägre grad av välmående.

Bloggkommentarerna går på denna linje men försvarar datorns roll i skolan med bra argumentation som jag helt håller med om, exempelvis Per Kornhall eller Janna Scheéle eller Håkan Fleicher. Men de missar en viktig poäng i rapporten. Är det enbart dåligt att eleverna använder datorer och internet? Nej, det är det inte!

Det är riktigt att man kan dra dessa slutsatser ur materialet att det är dåligt med för mycket internetanvändande men man kan även dra slutsatsen att de som presterar bäst på testen i PISA är på internet 2-4 timmar per dag.

Skärmavbild 2015-11-06 kl. 00.04.59I diagrammet på sid 3 i rapporten finns ett stapeldiagram där det framgår att de som lyckas bäst i PISA ligger på ett medelhögt internetnyttjande. Vore inte det en viktigt slutsats att dra av undersökningen?

Använd datorerna lagom mycket! Detta är precis vad tankesatt står för. Datorspelande och internetanvändande har många positiva effekter. Problemen kommer med det extrema utnyttjandet. Lär vi eleverna att kontrollera sitt datoranvändande så bör skolresultaten bättras även för denna grupp.

Det är bra att använda datorn men det ska vara lagom mycket. Grupperna som är online upp till en timme respektive 1-2 timmar presterarar sämre än gruppen som använder internet 2-4 timmar efter skolan.

Och som det lyfts fram i rapporten är det inte bra att använda internet för mycket. Gruppen 4-6 timmar per dag samt gruppen mer än sex timmar per dag presetera sämre på PISA.

Hur stor är gruppen som spelar för mycket?

  • Några citat från sidan 3 i rapporten stämmer till eftertanke:
  • ”Av de svenska eleverna anger 31 procent att de är mer än fyra timmar på internet en vanlig veckodag utanför skoltid”.
  • ”Av pojkarna svarar 39 procent att de är online mer än fyra timmar utanför skoltid en vanlig veckodag”.
  • ”Av pojkarna svarar 59 procent att de spelar onlinespel varje eller nästan varje dag, medan endast sex procent av flickorna svarar att de gör det”.
  • ”Andelen extrema internetanvändare uppgår till 13 procent i Sverige, vilket är störst i hela OECD”.

Oavsett om man fokuserar på pojkarna, onlinespelen eller ser till helheten är det höga siffror. 31 procent av skoleleverna är mer än fyra timmar online efter skoltid och har mätbart sämre studieresultat än de elever som spenderar 2-4 timmar online. Genom att hjälpa den gruppen bör vi kunna höja svenska elevers resultat i framtida PISA-test. Förmodligen kan vi hjälpa dessa elever att få bättre betyg. Förhoppningsvis kan vi minska avhoppen från gymnasiet om vi lyckas nå dessa elever. Det finns naturligtvis många andra bakomliggande orsaker och faktorer som också måste beaktas men internetanvändningen är en viktig del. Det är därför vi nu tar in tankesatt.se i elevhälsoarbetet på vår skola.

Is playing video games a waste of time?

Eftersom den här frågan besvaras på Quora.com gör jag bedömningen att det är kloka personer som skriver. Skribenterna är lite äldre än typiska skolelever och de har ofta en lång erfarenhet av att kombinera spel och studier eller arbete.

Det kan vara värt att läsa hur de ser på saken om man är en bekymrad förälder.

Där finns tips att ta del av för den yngre spelaren.

Sammanfattningsvis handlar svaren om att det finns högkvalitativa upplevelser i spelen. Spelandet ger mycket socialt och det ger användbara förmågor, kunskaper och erfarenheter.

Samtidigt framhåller de flesta av de drygt 70 personer som svarat att det är bra med en balans. Spelen bör inte ske på bekostnad av andra viktiga aktiviteter. Se till att gör färdigt dina måsten. Se till att ge dig själv alternativ till spelandet i form av irl-upplevelser. Försumma inte att motionera.

För inspiration och tips om ett problemfritt spelande tycker jag du ska läsa artikeln.

Frågan lyder så här:

I love games, but I can’t help feeling I ought to be doing something more productive with my life.  Is game playing a negative addiction or a useful way to spend a large proportion of my waking hours?

Svaren finns här:

Is playing video games a waste of time?