How do I train my concentration?

Bra tips om hur man ökar sin förmåga att koncentrera sig. Vi har publicerat många liknande tips från Quora tidigare. Och fortsätter att regelbundet lyfta bra tips därifrån. Inte för att just detta är mycket bättre än det föregående utan därför att vi ständigt behöver påminnas om de här frågorna. kanske är det någon läsare som reagerar på en formulering i just detta tips och det leder till en förändring. Det räcker långt. Att bidra till att förändra en person är stort.Läs mer…

Mobilfri tid på företag

I Aktuellt 15 juni kl 21 kommer ett inslag efter 22 minuter. De lägger mobilerna i en låda innan de går in på möten. De har en och en halv timme på förmiddan och på eftermiddag då de inte svarar på mejl eller använder telefonen. Istället använder de papper och penna eller datorn för att arbeta. resultatet är bra. Ökad produktivitet. men framför allt ökad medvetenhet om hur mycket tid och fokus som förloras på mobilanvändningen.

Are there any examples of people who have successfully overcome procrastination and what has been their advice?

Question on @Quora: Are there any examples of people who have successfully  overcome procrastination and what has be…  Här kommer 14+ svar om hur man ska hantera prokratinering. Det kanske inte går att bli helt fri från prokratinering – det är något vi alla gör mer eller mindre. men det går att skaffa sig vanor som motverkar prokratinering. Det går att förändra sitt sätt att tänka och därigenom nå bättre resultat. Läs och lär!

My best friend is struggling with procrastination issues. Her problem is there is (almost) nobody out there who has claimed to have overcome their procrastination. In all her time researching the issue, she has only found a single person. Does anyone have any examples?? Please help!

Are there any examples of people who have successfully overcome procrastination and what has been their advice?