Föräldramöte med bikupor

Den här presentationen har vi använt på ett föräldramöte när vi gick runt i klasserna. Vi stannade 20 minuter per klass och hann med en bikupa och den andra var egentligen i reserv. Bikupan går till så att föräldrarna vänder sig mot varandra i grupper om 3-5 deltagare och surrar om vilka regler som fungerar när det gäller datorspelande. Bikupor är ett bra sätt att låta alla komma till tals och det är uppskattat att få ventilera sina erfarenheter.

Responsen

Intensivt spelande i åttan sedan tog de tag i studierna och nu kontroll är en vanlig berättelse. 

Vi hörde flera starka berättelser om äldre bröder som haft väldiga problem.

Vi hörde många användbara tips:

  • Erbjud positiva alternativ och var förebild. Fysiska aktiviteter.
  • Enkla regler. Exempelvis att äta gemensamt.
  • SMS:a ist f att skrika
  • Plugga 45´ät en macka och spela en timme.
  • Fokusera på att de sköter sömnen.
  • Det är svårt att komma med regler då de trots allt är ganska vuxna.
  • Framförhållning. Berätta till exempel attmiddagen kommer att vara klar om tjugo minuter.

Flera gånger fick vi frågan om på vilket sätt vi tar upp detta med barnen. Vi uppmanades att göra detta och många sa att föräldrar och skola bör hjälpas åt med detta. Vi fick applåder och många tackade oss för att vi tog upp den här viktiga frågan. Det verkade som föräldrarna hade stort utbyte av att få prata med varandra.