WP Grund – Inlägg och sidor

Inlägg

Klickar du på Inlägg visas en lista med alla de inlägg som finns på din webbplats. Här kan du bland annat sortera och söka efter inlägg. Du kan också markera flera inlägg och ändra vissa inställningar, som kategorier och etiketter, för dem samtidigt.

Observera att fliken för Panelinställningar fortfarande finns kvar i övre högra hörnet. Så är det genomgående i admin-panelen, du kan hela tiden anpassa de olika delarna i administrationsgränssnittet så att de bäst passar för dina behov.

Under Inlägg-rubriken i admin-panelen hittar du också alternativen Kategorier och Taggar där du kan lägga till, ta bort och på andra sätt jobba med de kategorier och etiketter/taggar som finns på din webbplats. För båda alternativen kan du bland annat lägga till en beskrivning (som vissa teman visar) och ändra den så kallade permalänken, adressen till en översiktssida på din webbplats som visar alla inlägg som hör till en viss kategori eller har en viss tagg. ­Kategorier kan dessutom ha en inbördes hierarki, och även den ­delen sköter du härifrån.

Det val i Inlägg-menyn du sannolikt kommer att använda allra mest är Skapa nytt. Klickar du där kommer du till Textredigeraren och kan börja skriva ett nytt inlägg till din webbplats.

Figur —-

Textredigeraren – verktyget där du skriver dina inlägg och sidor.

Vyn för att skapa nya inlägg domineras av Textredigeraren, men här finns också många andra rutor. Flera av dem känner vi igen från kapitlet om WordPress.com. Här hittar vi möjligheterna att ställa in dag och tid för framtida publicering, att välja inläggsformat (vilka alternativen är och vilken effekt de får på inläggets utseende styrs av det tema webbplatsen använder), välja kategori, lägga till taggar och en utvald bild.

Och som vi nu lärt oss: Panelinställningar finns som ett val i övre högra hörnet. Klicka där för att se vilka alternativ som finns. Här finns bland annat en ruta för Utdrag. Sätt på dem som du behöver, stäng av dem du inte använder.

Knappraden i Textredigeraren.

I verktygsraden finns, från vänster till höger, följande alternativ:

 • Fet – gör text fet.
 • Kursiv – gör text kursiv.
 • Genomstruken – gör texten överstruken.
 • Punktlista – skapar en punktlista.
 • Numrerad lista – skapar en numrerad lista. Exakt hur listorna kommer att se ut, med utseende på punkter och siffror, med eventuella indrag och så vidare beror på det tema du har valt.
 • Citering – används för att skapa citat som sedan formateras beroende på valt tema.
 • Horisontell linje – lägger till en linje från vänster till höger.
 • Vänsterställ – vänsterställer den markerade texten.
 • Centrera – centrerar den markerade texten.
 • Högerställ – högerställer den markerade texten.
 • Länk – genom att markera text och sedan klicka på ikonen skapar du länkar till andra sidor på webben, antingen på din egen webbplats eller någon annanstans. När du klickar på knappen dyker en ruta upp där du antingen kan klistra in en länk eller välja från innehållet på din egen webbplats.
 • Ta bort länk – raderar markerad länk.
 • Infoga Läs mer-taggen – ett sätt att dela upp inlägget i två delar, där det som ligger före Läs mer-taggen visas på start- och arkiv­sidor.
 • Öppna avancerad – öppnar den andra raden med ikoner.
 • Distraktionsfritt läge – döljer alla menyer och andra alternativ, så att bara textredigeraren syns.
 • Stycke – en lista där du kan välja rubrikstorlek.
 • Understreck – ger texten ett streck under.
 • Justera – ger texten raka marginaler både till höger och vänster.
 • Textfärg – låter dig välja färg på texten.
 • Klistra in som text – användbart om du kopierar text som har massa formatering som du inte är intresserad av. Är den här ikonen aktiverad kommer bara texten, men ingen formatering, att klistras in i ditt inlägg.
 • Rensa formatering – återställer all formatering i den markerade texten.
 • Specialtecken – öppnar en ruta där du kan välja bland massor av specialtecken.
 • Minska indrag – flyttar markerad text åt vänster.
 • Öka indrag – flyttar markerad text åt höger.
 • Ångra – ångrar just genomfört kommando.
 • Gör om – återställer kommando som just ångrades.
 • Hjälp – bakom frågetecknet döljer sig en tabell som visar alla de tangentbordskombinationer som kan ersätta klick på ikonerna.När du fyllt i inläggets rubrik, var uppmärksam på alternativet som dyker upp precis under rutan för rubrik: Permalänk. Här kan du själv bestämma vilken webbadress som ditt inlägg ska få. Men ändra inte efter det att inlägget har publicerats. Om den ursprungliga länken redan delats vidare av dina besökare kommer de som får länken inte att hamna på rätt sida på din webbplats.

Mediahanteraren låter dig ladda upp och välja bilder och andra filer till dina inlägg.

För att lägga till bilder och andra filer i ditt inlägg klickar du på knappen Lägg till media precis ovanför Textredigerarens knapprad. Då dyker mediahanteraren upp och visar alla filer du redan har laddat upp. Med menyalternativen övers på sidan kan du filtrera bland filerna så att du hittar den du söker efter.

När du väljer en av dem dyker en ny meny upp till höger på skärmen. Här kan du bland annat klicka på en knapp som tar dig till ett redigeringsverktyg där du kan göra enklare bildbehandling, som att beskära en bild. Strax under har du möjlighet att redigera informationen om filen och längst ned bestämma hur den ska visas: Justering i förhållande till texten, om bilden ska vara klickbar och vart länken i så fall ska leda och vilken storlek bilden ska ha. När nya bilder laddas upp skapar WordPress automatiskt några olika storlekar av den.

Om du istället vill ladda upp en ny fil gör du det genom fliken ­Ladda upp filer ovanför rutnätet med alla befintliga bilder.

I menyn till vänster hittar du ytterligare tre alternativ:

 • Skapa galleri låter dig välja flera bilder som sedan infogas i ditt inlägg som ett galleri.
 • Utvald bild låter dig ge inlägget en bild som bland annat kommer att visas i puffar på startsidan. Exakt hur bestäms av det tema du valt.
 • Infoga från URL låter dig använda en bild du hittat någon annanstans på webben. Men tänk på upphovsrätten!

Media

Menyalternativet Media är en genväg direkt till mediahanteraren, så att du kan ladda upp nya filer, redigera bilder och så vidare även om du för tillfället inte skapar ett nytt inlägg.

Sidor

Sidor har mycket gemensamt med alternativet för Inlägg. När du klickar på Sidor får du se en översikt över webbplatsens alla sidor, och klickar du på Skapa ny kommer du till Textredigeraren.

Den stora skillnaden jämfört med Textredigeraren för inlägg är rutan som heter Sidattribut. Här kan du dels sortera in din nya sida som en undersida till en befintlig och dessutom ge den en ordningssiffra. Tillsammans används de här två möjligheterna för att bygga upp en sidhierarki med huvudsidor och undersidor sorterade i den ordning som du vill ha dem. Vissa teman lägger automatiskt till menyalternativ för alla sidor du skapar, och då används sidornas inbördes hierarki. Normalt sett sorteras sidorna i bokstavsordning, men med hjälp av siffrorna kan du själv bestämma vilken som ska komma först.

Om ditt tema har olika sidmallar finns dessutom en lista där du kan välja vilken mall sidan ska använda.

Kommentarer

Här hittar du alla kommentarer som du fått på dina inlägg och sidor, under förutsättning att du aktiverat funktionen som låter dina besökare lämna kommentarer. (Det gör du under Inställningar och Diskussion.)

Från översikten kan du bland annat svara på enskilda kommentarer eller markera flera för att godkänna eller radera.