It-användning och elevresultat i PISA 2012

Det här är min reflektion över rapporten It-användning och elevresultat i PISA 2012 och även en fråga som jag skickat till Skolverket.

Min första fråga rör skillnaden mellan de värden som förekommer i rapportens början och de som redovisas senare.

I början på sidan två står det att sex procent av svenska skolelever är mer än fyra timmar på internet efter skoltid en genomsnittlig dag. Men på sidan tre står det att ”Av de svenska eleverna anger 31 procent att de är mer än fyra timmar på internet
en vanlig veckodag utanför skoltid”. Det här stämmer ju inte. Är det två olika undersökningar som refereras? Det framgår inte riktigt av artikeln hur detta ska tolkas. Resten av artikeln verkar bygga på de senare uppgifterna som är spektakulärar och det vore bra att veta hur säkra dessa uppgifter är.
Sammanfattningen i artikeln lyder så här:
  • ”Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är störst. Användningen för skolarbete har ökat både i skolan och i hemmet sedan 2009.
  • ””Det finns ett samband mellan hög it-användning och låga prestationer på PISA-provet.
  • ””Sverige har den största andelen extrema internetanvändare, definierat av OECD som elever som är på internet mer än sex timmar på fritiden på vardagar. I denna grupp utgör pojkar närmare 70 procent. De extrema internetanvändarna uppvisar överlag de lägsta resultaten, kommer oftare för sent, skolkar mer och rapporterar en lägre grad av välmående.

Kommentarerna går på samma linje. Exempelvis Per Kornhall eller Janna Scheéle eller Håkan Fleicher.

De flesta debattörer verkar ha köpt Skolverkets sammanfattning av PISA-raporten rakt av. Fast siffrorna är motsägelsefulla i rapporten.

Det är riktigt att man kan dra dessa slutsatser ur materialet men man kan även dra slutsatsen att de som presterar bäst på testen i PISA är på internet 2-4 timmar per dag. I diagrammet på sid 3 i rapporten ser det i alla fall så ut om man tolkar stapeldiagrammet. Vore inte det en viktigt slutsats att dra av undersökningen?

EDIT: Jag fick svar från Skolverket och det är möjligt att jag hade läst fel (eller att det fanns ett skrivfel som nu rättats i sammanfattningen på Skolverkets hemsida). Det som står på sid två rör elevernas internetanvändning i Skolan och det som står på sid fyra rör internetanvändningen hemma. Läs det här inlägget med min färdiga tolkning.

Posted in Datorspelsberoende, Motivation, Utveckla sig själv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *