Lärarhandledning till tankesatt.se

Användning i skolan

Du kan använda tankesatt.se i din undervisning. Du kan säkert hitta ingångar till diskussioner om datorspelsberoendel i svenska, samhällskunskap eller idrott och hälsa. Mer troligt är att du tar upp frågan på mentorstiden, temadagen eller föräldramötet. Eller varför inte i en diskussion i kollegiet?

Syfte

Tanken är att ungdomarna ska ta del av innehållet på tankesatt.se, reflektera och komma till insikt genom att läsa vad andra i samma situation skriver. De har hört nog av vuxnas förnumstiga råd. Förhoppningsvis har ungdomarna själva lösningen på problemet. När de läser om andras erfarenheter och berättar om sina egna kommer de till insikt och kan själva förändra sitt beteende.

Nedan följer några exempel på hur du kan använda tankesatt.se i din undervisning.

Ett – Är ditt datorspelsberoende OK?

Börja med testet med samma namn.

Diskutera om testresultatet stämmer med elevernas uppfattning.

Granska frågorna/påståendena och diskutera om de tyder på datorspelsberoende. Några av påståendena hör till ytterligheterna. De målar upp en bild av hur illa det kan gå. Andra frågor kanske inte alls indikerar datorspelsberoende. Diskutera vad hur eleverna själva skulle definiera ett datorspelsberoende.

Följdfrågor:

 1. Känner de någon som är datorspelsberoende?
 2. Yttrar sig beroendet olika för olika typer av spel?
 3. Kan man vara beroende av annat i datorer, exempelvis social medier?
 4. Vilka tecken tycker ni tyder på datorspelsberoende.

 

Syftet med testet är inte att påvisa att massor av eleverna är datorspelsberoende men att sätta igång tankarna hos dem.

Två

Låt eleverna läsa några inlägg och diskutera i mindre grupper.

 1. Vilket inlägg var intressantast?
 2. Varför var det intressant, vilka tankar fick eleverna?
 3. Håller de med om det som skrivs i inlägget?
 4. På vilket sätt tycker de annorlunda?

Låt gärna några grupper redovisa hur deras diskussion gått för klassen.

Tre

Läs frågor och svar. Om man är inloggad kan man kommentera och rösta på frågor och svear.

 1. Välj en fråga och diskutera den?
 2. Vilket av svaren tycker de är bäst?
 3. Hur skulle de svara själva?

Låt gärna eleverna skriva egna svar på frågan de diskuterat.

Fyra

Skapa egna frågor. Det kan du som lärare göra eller låta eleverna göra. Det finns en funktion i forumet som visar vilka liknade frågor som redan finns. Man märker det på text som föreslås när man skriver  i frågefältet.

Du kan ställa en fråga och uppmana alla elever att formulera ett svar. Det gör inget om det inkommer flera liknade svar. Det ger bara en tydligare bild. De bästa svaren kommer att röstas upp så småningom. Du behöver inte oroa dig om elever skriver oseriösa svar. De kommer att redigeras bort av någon admin.

Mer handledning

Det här inlägget kommer att omarbetas, utvecklas och länkas från huvudmenyn.

Posted in Datorspelsberoende, Motivation, Utveckla sig själv and tagged , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *