Lektion 10

Skärmavbild 2015-06-16 kl. 23.10.33Lektion där man lär sig att använda Self Control eller andra program som stödjer fokuseringen på uppgiften.
Om man använder macdatorer kan man börja med SelfControl men det finns andra program för PC och mobiler på denna sida:
SelfControl är ett program som stänger av olika hemsidor med mera under en viss tid. Du startar SelfControl när du ska genomföra en uppgift där du inte vill bli distraherad. Under den inställda tiden är det omöjligt att till exempel kolla Facebook eller Youtube.
Syfte: Du installerar och testar några program som hjälper dig att ta kontroll över ditt datoranvändande.

Andra lektionstips

<– Lektion 9 Lektion 11 –>

Lärarhandledning