Lektion 11

StudyingLäs artiklar om och reflektera över vad prokratinering betyder för dig.

Det finns en mycket bra artikel på Wikipedia om prokrastinering där särskilt stycket om behandling är användbart. I slutet av artikeln finns länkar till vidare läsning med bland annat en artikelserie i SvD. Någon av dessa artiklar kan också fungera som ingång till ämnet prokrastinering.

Låt eleverna diskutera med varandra i spontana grupper om de vill men de som vill reflektera på egen hand får gärna göra det. Det är inte säkert att man vill berätta om sina tillkortakommande för andra men att man kommer till insikter om hur man vill förändra sitt beteende.

Syfte: Avsikten är att skapa insikt om ett vanligt beteendemönster som går att förändra. Genom att alla läser samma artikel skapas en gemensam grund för framtida reflektioner och analyser.

Mer att läsa: 

Andra lektionsförslag

<– Lektion 10 — Lektion 12 –>

Lärarhandledning