Lektion 3

Läs inläggSenaste blogginlägg

Låt eleverna läsa några inlägg och diskutera i mindre grupper. Inläggen hittar man en bit ner på förstasidan och en bit ner i högerspalten.

Följdfrågor:

  1. Vilket inlägg var intressantast?
  2. Varför var det intressant, vilka tankar fick eleverna?
  3. Håller de med om det som skrivs i inlägget?
  4. På vilket sätt tycker de annorlunda?

Låt gärna några grupper redovisa hur deras diskussion gått för klassen.

<– Lektion 2Lektion 4 –>

Lärarhandledning