Lektion 5

 Skapa egna frågorStäll en fråga

Skapa egna frågor. Det kan du som lärare göra eller låta eleverna göra. Det finns en funktion i forumet som visar vilka liknade frågor som redan finns. Man märker det på text som föreslås när man skriver  i frågefältet.

Du kan ställa en fråga och uppmana alla elever att formulera ett svar. Det gör inget om det inkommer flera liknade svar. Det ger bara en tydligare bild. De bästa svaren kommer att röstas upp så småningom. Du behöver inte oroa dig om elever skriver oseriösa svar. De kommer att redigeras bort av någon admin.

<— Lektion 4Lektion 6 –>

Lärarhandledning