Lektion 6

Vilka spel är mest beroendeframkallande?

Det ligger som en fråga här på tankesatt: Vilket MMORPG fastnar ni lättast för?

Be helt enkelt eleverna svara på frågan. Alla som har en åsikt kan svara. Därefter läser man svaren och röstar upp de bra svaren.

Att tänka på

Det är viktigt att motivera sitt svar. Det finns ingen sanning här men vi är ute efter att beskriva och reflektera över vilka funktioner i ett spel som gör det beroendeframkallande.

Frågor att diskutera

  1. Beskriv hur det känns när man spelar ett beroendeframkallande spel.
  2. Vad finns det för komponenter i ett spel som framkallar ett beroende?
  3. Hur ska man göra för att inte fastna i ett beroende?
  4. Hur gör man för att ta sig ur ett spelberoende?
  5. Hur kan man identifiera ett riskabelt spel?
  6. Hur skulle man kunna spelifiera mindre roliga skoluppgifter?

Fortsättning

  • Skriv gärna fler svar på frågan ovan efter att ni har diskuterat.

<— Lektion 5 — Lektion 7 –>

Lärarhandledning