Lektion 8

Diskutera vilka för- och nackdelar det finns med datorspel.

Tänk – Par – Dela

Låt eleverna tänka ett par minuter på egen hand och anteckna för- och nackdelar i två spalter.

Därefter jämför de sina listor två och två. Addera till en gemensam lista.

Slutligen får paren dela med sig av vad de har till hela gruppen. Man kan göra en lista på tavlan.

Värdera innehållet

  1. Vilka saker väger tyngst bland fördelarna respektive nackdelarna?
  2. Diskutera hur man kan göra för att minimera nackdelarna.
  3. Var och en får fundera över hur just deras personliga lista ser ut om du tar med de viktigaste fördelarna och nackdelarna.

<– Lektion 7 — Lektion 9 –>

Lärarhandledning