Lektion 9

Använd något programs för att mäta hur mycket tid och vad du använder telefonen till.

Man installerar helt enkelt en app på telefonen och den mäter hur man använder telefonen.
Några tips på program finns på denna sida:
Genomförande: eleverna installerar programmet och mäter sin användning. Vid nästa tillfälle diskuterar ni vad ni upptäckt.
Syfte: Bli medveten om hur mycket tid man använder mobilen, hur ofta och till vad.

 

Feler lektionstips:

<– Lektion 8Lektion 10 –>

Lärarhandledning