Jag använder min laptop mycket i jobbet och på fritiden. Vad får det för negativa konsekvenser?

VälkommenKategori: InternetberoendeJag använder min laptop mycket i jobbet och på fritiden. Vad får det för negativa konsekvenser?
1 Answers
Karina Antin answered 6 år ago

Hej!
Är datorn ett nödvändigt verktyg i ditt arbete/dina fritidsintressen, eller använder du datorn av andra anledningar? (t.ex. slösurfa)

Om det inte är ett nödvändigt verktyg så är det nog en god idé att reflektera över varför du ägnar så mycket tid åt datorn – gör du det för att slippa göra annat (prokastrinera), för att det är meditativt/du finner avkoppling, eller är det ditt sätt att fly vardagen?

I och med att du ställde frågan i form av vad det får för negativakonsekvenser (inte nämner positiva) så gissar jag att du har en oro för att ditt beteende skulle kunna vara på bekostnad av t.ex. din mentala/fysiska hälsa eller ditt sociala umgänge. Förutom det uppenbara, att om man prioriterar tid framför datorn istället för på träning eller socialt umgänge så är risken att du inte får tillräckligt med motion eller dina vänner blir alltmer avlägsna, så finns det studier som visar på andra konsekvenser som kan relateras till överdriven datoranvändning:

Studier visar t.ex. att det blåa ljuset från datorn påverkar hjärnan att bli pigg, så att sitta med datorn alldeles för tätt inpå läggdags kan innebära att det blir svårt att somna pga att utsöndringen av melatonin (trötthetshormonet) avtar.

Vidare har andra studier visat att stillasittande i längre perioder kan innebära en ökad hälsofara, se
http://www.gih.se/stillasittande

Mitt råd är att reflektera över vad du gör för uppoffringar i din vardag för att kunna använda datorn och på vilka sätt det får konsekvenser för ditt liv i stort – t.ex. med avseende på familj, fritid, vänner, parner, inre hälsa, yttre hälsa, ekonomi, mm.

Lycka till.

/Karina