Starta eget för blivande entreprenörer

Kurs för dig som vill starta eget – Stockholmboka_knapp

Utbildningen startar med att du gör en analys över dina intressen och kompetenser för att definiera ett område för ditt företagande. Genom olika kreativitetsövningar tar du fram en pitch för din affärsidé. Genom att öva på att pitcha idén miuntligt och i film kommer du att förfina din affärsidé. Därefter gör du en omvärldsanalys vilket leder till en SWOT och ytterligare förfining av din idé. Du gör budgetar och lönsamhetsberäkningar och undersöker om det är lämpligt att skydda din idé genom patent eller på andra sätt. Vi tittar på olika former av finansiering. Kursen innehåller en stor del om marknadsföring där du skapar produktnamn, logotyp, produktbilder och produktblad. Här gör du även en marknadsundersökning. Du skriver slutligen en affärsplan.

Arbetsformer
Du kommer att redovisa dina delresultat på kursens samarbetsplats tankesatt.se. Där ger du respons på andra deltagares bidrag och du får respons på dina idéer både av andra deltagare och av kursens ledare.

De fysiska träffarna
Vi träffas för inspirerande föreläsningar av entreprenörer när kursen inleds. Vid avslutningsträffen kommer du att få pitcha din färdiga idé för oss andra och få en avslutande bedömning av vad som bra och vad du kan tänka på i ditt fortsatta arbete med att sjösätta projektet.

Kursledare
Håkan Elderstig är förstelärare i teknik på gymnasiet och driver ett flertal hemsidor: exempelvis tankesatt.se, vokativ.com och wikiskola.se. Han har undervisat om entreprenörskap och WordPress i mer än fem år. Han har drivit företag och arbetar som intraprenör. 2015 tilldelades han pris för årets näringslivsprojekt inom Thorengruppen.

Plats:
Östermalm, Stockholm.

Samarbeten
Vi samarbetar med kurser.se där du hittar våra kurser.