Till mentorn

Skärmavbild 2015-11-13 kl. 08.31.27

Lektion 1 – Hur mycket är du på nätet efter skolan?

Uppgift: Låt eleverna svara på frågan som ligger i högermarginalen.

Hur: Alla kan lägga en röst så det är viktigt att man tänker innan man klickar. Direkt som man röstar visas svaren som ett liggande stapeldiagram.

Förväntat resultat: Alla lägger sin röst och ser vilken grupp de tillhör. De ser hur stor andel som tillhör denna grupp. Diskutera i klassen vad de tycker är lagom tid att vara på nätet efter skolan. Varför går det sämre på PISA för dem som surfar riktigt mycket? Varför går det även sämre för dem som inte surfar så mycket?

Aktivitet: Diskutera fördelningen av svaren. Diskutera hur resultatet stämmer med PISA-studien.

Fakta: Inlägget om PISA-studien länkar vidare till rapporterna. Sammanfattningsvis verkar studien tyda på att det är bäst att surfa lagom mycket, dvs 2-4 timmar per dag.

Läs mer om hur det fungerade att genomföra övningen på mentorstiden.

Lektion 2 –>

Lärarhandledning