Why the modern world is bad for your brain

Why the modern world is bad for your brain är en artikel i the Guardian som behandlar hur det moderna samhället påverkar våra hjärnor på ett synnerligen negativt sätt. Strömmen av information och stimuli ger ökade nivåer av kortisol, adrenalin och dopamin. Vårt fladdrande på nätet stimulerar ett nyhetscentra i prefrontala cortex att ständigt vilja ha mer nyheter. Man kan likna det vid ett drogberoende. Som förälder till en tioåring och en fjortonåring känner jag igen detta i alla konflikter som uppstår när vi vill begränsa deras telefonerande. jag är allvarligt oroad att de förstör sin framtid.

Nedanstående stycke sammanfattar det hela på ett tankeväckande sätt.

Multitasking has been found to increase the production of the stress hormone cortisol as well as the fight-or-flight hormone adrenaline, which can overstimulate your brain and cause mental fog or scrambled thinking. Multitasking creates a dopamine-addiction feedback loop, effectively rewarding the brain for losing focus and for constantly searching for external stimulation. To make matters worse, the prefrontal cortex has a novelty bias, meaning that its attention can be easily hijacked by something new – the proverbial shiny objects we use to entice infants, puppies, and kittens. The irony here for those of us who are trying to focus amid competing activities is clear: the very brain region we need to rely on for staying on task is easily distracted. We answer the phone, look up something on the internet, check our email, send an SMS, and each of these things tweaks the novelty- seeking, reward-seeking centres of the brain, causing a burst of endogenous opioids (no wonder it feels so good!), all to the detriment of our staying on task. It is the ultimate empty-caloried brain candy. Instead of reaping the big rewards that come from sustained, focused effort, we instead reap empty rewards from completing a thousand little sugar-coated tasks.

 

 

 

 

Posted in Datorspelsberoende, Hjärnan, IT, Utveckla sig själv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *