Zonerna

Testfrågorna ger poäng för beteenden som kan tyda på datorspelsberoende. Om du får noll poäng har du således svarat ”rätt” på alla frågorna Ju fler poäng du får desto större risk är det att du är datorspelsberoende.

Grön zon 

Grön zon betyder att det verkar helt OK enligt vårt test.

Gul zon

Gul zon betyder att du gett svar som tyder på att det kan finnas en problematik i ditt datorspelande eller att det finns risk för att du får problem i framtiden. Du vet bäst själv hur det ligger till så du är bäst lämpad att bestämma om det är något du behöver ändra på. Om du behöver hjälp finns det flera sätt Ett kan vara att läsa sidan Hjälp att hantera ett datorberoende.

Röd zon

Röd zon betyder att du svarat så att det finns starkare skäl att misstänka ett datorspelsberoende. Om det är så bör du fundera över hur du kan ändra ditt beteende. Ta gärna hjälp av elevhälsoteamet på din skola.